تعمیرات دستگاه جوش
توافقی
تهران - تهران

تعمیرات دستگاه جوش

آموزش و تدریس صداسازی
توافقی
تهران - تهران

آموزش و تدریس صداسازی

تدریس خصوصی
توافقی
اصفهان - اصفهان

تدریس خصوصی

تدریس زبان ترکی استانبولی
توافقی
تهران - تهران

تدریس زبان ترکی استانبولی

تدریس تضمینی ریاضی همه مقاطع
توافقی
خراسان رضوی - مشهد

تدریس تضمینی ریاضی همه مقاطع

تدریس اقتصاد خرد و کلان
توافقی
مازندران - بابل

تدریس اقتصاد خرد و کلان

 تدریس کامپیوتر
توافقی
تهران - تهران

تدریس کامپیوتر