کلاس کلاس درس خصوصی منطق و فلسفه برای کنکور

گروه: کلاس ها کنکور
شهر: آذربایجان شرقی تبریز
قیمت: توافقی
آدرس: تبریز- خیابان راه آهن-جنب هتل دریا - آموزشگاه مهر و ماه
ظرفیت: 6
طول دوره: 10
تعداد جلسات: 15
نوع: خصوصی

توضیحات: تدریس منطق و فلسفه برای کنکور توسط دکترای فلسفه از دانشگاه تبریز، استاد دانشگاه پیام نور، مدرس کنکور و دبیر آموزش و پرورش

راه های ارتباطی