کلاس تدریس شیمی

گروه: کلاس ها دبستان تا دبیرستان
شهر: مازندران ساری
قیمت: 70000
نوع: خصوصی

توضیحات: شیمی دهم، یازدهم و چهارم کتابی، 400 هزار. خصوصی جلسه ایی، 70 هزار. کلاس ده نفره شماره تماس: ۰۹۳۵۰۵۰۷۲۷۲

ارائه دهنده: کلاس ها

راه های ارتباطی