کلاس تدریس شیمی‌دهم و زبان(هفتم‌تادهم)

گروه: کلاس ها دبستان تا دبیرستان
شهر: خوزستان اهواز
قیمت: توافقی
نوع: خصوصی

توضیحات: دریس شیمی‌دهم و زبان(هفتم‌تادهم) به نحوه بسیار عالی برای دانش آموزانی که میخواهند از پایه نهم به دهم بروندو شیمی را از پیشاپیش بخوانند تدریس درخانه . 1ساعتونیم . 12جلسه(سه‌جلسه‌درهفته) . جلسه‌ای30تومان . منتظر تماس شما عزیزان هستم... با تشکر امیربهادر سیاه‌تیری

ارائه دهنده: کلاس ها

راه های ارتباطی