کلاس تدریس خصوصی دروس پایه مهندسی مواد

گروه: کلاس ها دانشگاه
شهر: مرکزی اراک
قیمت: توافقی
نوع: خصوصی

توضیحات: تدریس دروس خواص فیزیکی مهندسی مواد خواص مکانیکی مهندسی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک مهندسی مواد

ارائه دهنده: کلاس ها

راه های ارتباطی