کلاس ریزپردازنده

گروه: کلاس ها دانشگاه
شهر: اصفهان اصفهان
قیمت: 245000
آدرس: قزوین
نوع: خصوصی

توضیحات: آموزش درس ریزپردازنده

ارائه دهنده: پویا تفرشی

راه های ارتباطی