کلاس معادلات دیفرانسیل

گروه: کلاس ها زبان های خارجی
شهر: اصفهان اصفهان
قیمت: 55555
آدرس: قزوین
ظرفیت: 3
نوع: خصوصی

توضیحات: سر فصل درس معادلات دیفرانسیل : معادلات ساده معادلات تفکیک پذیر معادلات همگن و شبه همگن معادلات کامل و عامل­های انتگرال ­ساز معادله برنولی معادله ریکاتی معادلات مرتبه اول درجه n کاربردهای معادلات دیفرانسیل مرتبه اول معادلات مرتبه دوم معادلات فاقد متغیر x معادلات فاقد متغیر y معادلات فاقد متغیرهای x,y معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم همگن معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه nام با ضرایب ثابت معادلاتی که به معادلات همگن با ضرایب ثابت تبدیل می ­شوند معادلات غیرهمگن روش اپراتور معکوس 3. تبدیل لاپلاس تعریف تبدیل لاپلاس تعریف تابع گاما قضایای تبدیل لاپلاس حل معادله به کمک تبدیل لاپلاس مروری بر سری­ های توانی جواب­ های سری حول یک نقطه عادی معادله لژاندر معادلات اویلر نقاط تکین جواب­ های سری در مجاورت یک نقطه تکین منظم معادله بسل دستگاه معادلات جبری، استقلال خطی، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه دستگاه معادلات خطی مرتبه اول دستگاه معادلات خطی همگن با ضرایب ثابت ماتریس­ های اساسی دستگاه­ های خطی غیرهمگن

ارائه دهنده: پویا تفرشی

راه های ارتباطی