کلاس پایگاه داده

گروه: کلاس ها دانشگاه
شهر: البرز کرج
قیمت: 980000
آدرس: اصفهان
نوع: خصوصی

توضیحات: تدریس کامل پایگاه داده اصول و مفاهیم اولیه بانک­های اطلاعاتی معرفی SQL Server و تاریخچه ساختار SQL Server (Database Engine، Replication، Integration Services و ... نحوه نصب و معرفی پیکربندی آشنایی با ابزارها: معرفی Books Online، معرفی Configuration Manager، معرفی Management Studio، معرفی Business Intelligence Studio، معرفی Profile و معرفی و

ارائه دهنده: پویاتفرشی

راه های ارتباطی