کلاس معماری کامپیوتر

گروه: کلاس ها دانشگاه
شهر: قزوین قزوین
قیمت: 70000
آدرس: همدان
نوع: خصوصی

توضیحات: آموزش کامل تمام مباحث درس معماری کامپیوتر فصل اول:مدارهای منطقی دیجیتال فصل دوم:قطعات یجیتال فصل سوم:نمایش دادها فصل چهارم:انتقال ثباتها فصل پنجم:سازمان وطراحی کامپیوتر فصل ششم:برنامه نویسی فصل هفتم:کنترل ریزبرنامه نویسی فصل هشتم:واحدمرکزی پردازش فصل نهم:پردازش خط لوله فصل دهم:معماری کامپیوتر فصل یازدهم:سازمان ورودی-خروجی فصل دواردهم:سازمان حافظه فصل سیزدهم:پندچنددازنده

ارائه دهنده: پویا تفرشی

راه های ارتباطی