کلاس آمار واحتمال

گروه: کلاس ها دبستان تا دبیرستان
شهر: آذربایجان غربی ارومیه
قیمت: 68000
نوع: عمومی

توضیحات: آموزش کامل درس آمار و احتمال

ارائه دهنده: کلاس ها

راه های ارتباطی