کلاس آموزشگاه

گروه: فضای آموزشی آموزشگاه ها
شهر: اصفهان اصفهان
قیمت: 10000
آدرس: یزد
ظرفیت: 20
امکانات: امکانات
ساعت کاری: 8صبح
نوع: کلاس درس

توضیحات: اجاره آموزشگاه

ارائه دهنده: کلاس ها

راه های ارتباطی