کلاس آموزش فرش بافی

گروه: کلاس ها هنری
شهر: اصفهان اصفهان
قیمت: 500000
نوع: خصوصی

توضیحات: آموزش کامل فرش بافی برای ورود به بازار کار

ارائه دهنده: کلاس ها

راه های ارتباطی