کلاس آموزش گیتار الکتریک

گروه: کلاس ها هنری
شهر: البرز کرج
قیمت: 400000
نوع: خصوصی

توضیحات: آموزش کامل گیتار الکتریک و مشاوره برای خرید گیتار

ارائه دهنده: کلاس ها

راه های ارتباطی