کلاس آموزش EEG و ECG

گروه: کلاس ها دانشگاه
شهر: زنجان زنجان
قیمت: 512000
آدرس: تهران
نوع: خصوصی

توضیحات: آموزش EEG و ECG محتوای دوره تئوری: • معرفی سیگنال ECG منشا سیگنال و نحوه ثبت آن مشخصات کیفی و کمی سیگنال • معرفی پایگاه داده های استاندارد • نویز و آرتیفکت های سیگنال ECG نویز ناشی از حرکت الکترودها Baseline wander تداخل برق شهر • ویژگی های سیگنال ECG • ارتباط آریتمی های قلبی و سیگنال ECG • معرفی زمینه های تحقیقاتی روز و اصول اولیه پردازش در هر زمینه عملی با استفاده از نرم افزار MATLAB: • آموزش دستورات پایه در نرم افزار • دریافت سیگنال از پایگاه داده استاندارد • نحوه خواندن سیگنال • نمایش سیگنال در حوزه زمان • نمایش سیگنال در حوزه فرکانس • پیش پردازش سیگنال ECG • حذف نویز • اعمال فیلتر Notch • اعمال فیلتر پایین گذر • اعمال فیلتر بالاگذر • استخراج ویژگی • تشخیص پیک های P، Q، R، S و T • محاسبه نرخ ضربان قلب

ارائه دهنده: پویا تفرشی

راه های ارتباطی