کلاس آموزش کامل پایتون

گروه: کلاس ها دانشگاه
شهر: هرمزگان قشم
قیمت: 85652
نوع: عمومی

توضیحات: مقدمه و پیش درآمدی بر زبان پایتون حوه نصب و راه اندازی پایتون متغیرها و داده ها معرفی عملگرها و اپراتور و چگونگی ذخیره برنامه ها ساختمان داده و توضیح انواع ساختمان داده ها عبارات و کنترل تبدیل اجرا توابع در پایتون شی گرایی در پایتون و ارائه چندین مثال ضمایم و جمع بندی ارائه پروزه عملی و کاربردی

ارائه دهنده: کلاس ها

راه های ارتباطی