کلاس مهارت های ارتباط با مشتریان

گروه: کلاس ها مهارت و کسب و کار
شهر: آذربایجان غربی ارومیه
قیمت: 84623
آدرس: سیرجان
نوع: عمومی

توضیحات: آشنایی با مشتری و تعاریف آن نردبان وفاداری اهمیت مشتری مداری آمار و ارقام مربوط با مشتری تعریف ویترین های سازمان محیط مشتری مدار نمونه هایی از مشتری مداری و مشتری نداری مراحل جذب و ارتباط با مشتریان چندین داستان در خصوص مشتری مداری مهارت های ارتباط با مشتریان مهارت های گوش دادن فعال فن بیان در ارتباط با مشتری جملات ممنوعه باید ها و نبایدهای در حضور مشتری برخی آداب رفتاری در حضور مشتری گذری بر زبان بدن شناخت تیپ های شخصیتی بر مبنای مدل DISC مدیریت مشتریان شاکی اصول رفتار با مشتریان شاکی گذری بر مهارت های ارتباط تلفنی

ارائه دهنده: پویا تفرشی

راه های ارتباطی