کلاس آموزش مدار منطقی

گروه: کلاس ها دانشگاه
شهر: قزوین قزوین
قیمت: 70000
نوع: خصوصی

توضیحات: مرجع تدریس کتاب مدار منطقی موریس مانو سرفصل کلاس مدار منطقی: سيستم دودويي و كدگذاري جبر بول و گيت هاي منطقي ساده سازي و پياده سازي توابع منطقي تحليل و طراحي مدارهاي تركيبي تحليل و طراحي مدارهاي ترتيبي

ارائه دهنده: کلاس ها

راه های ارتباطی