کلاس آموزش خوش نویسی

گروه: کلاس ها هنری
شهر: اردبیل اردبیل
قیمت: 45000
نوع: خصوصی

توضیحات: اشاعه فرهنگ معنوی و انتقال مفاهیم هنری، دینی و ملی از طریق گستری هنر کتابت و نگارگری خوشنویسی به معنی زیبا نوشتن است. خوشنویس علاوه بر نوشتن یک متن، سعی دارد اثری هنری با ارزش های زیبایی شناسی خلق کند. خوشنویسی در همه فرهنگ ها وجود دارد اما در مشرق زمین و به خصوص کشورهای اسلامی به بهترین وجه شکل گرفته است.

ارائه دهنده: کلاس ها

راه های ارتباطی