کلاس تدریس دروس حسابداری وحسابرسی

گروه: کلاس ها دانشگاه
شهر: البرز کرج
قیمت: توافقی
نوع: خصوصی

توضیحات: دارای ده سال سابقه حرفه ای.دارای مدرک کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد حسابرسی.انجام کلیه خدمات مالی از جمله تهیه اظهار نامه مالیاتی و صورتهای مالی شرکتها و ارزش افزوده .تحریر دفاتر قانونی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.تدریس دروس مالی و حسابرسی ۰۹۱۹۲۶۵۵۳۵۱

ارائه دهنده: کلاس ها

راه های ارتباطی